Wholeso | Zrzeczenie się

Informacje podane na Strona internetowa ("Stronie") służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym. Wszystkie informacje na Stronie są dostarczane w dobrej wierze, jednak nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących dokładności, adekwatności, ważności, niezawodności, dostępności lub kompletności jakichkolwiek informacji na Stronie. W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB POLEGANIA NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH PODANYCH NA STRONIE. KORZYSTANIE Z WITRYNY I POLEGANIE NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH NA STRONIE ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.

LINKI ZEWNĘTRZNE ZASTRZEŻENIE

Witryna może zawierać (lub użytkownik może otrzymać za jej pośrednictwem) linki do innych stron internetowych lub treści należących do osób trzecich lub pochodzących od osób trzecich lub linki do stron internetowych i funkcji w banerach lub innych reklamach. Takie linki zewnętrzne nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, adekwatności, ważności, niezawodności, dostępności lub kompletności. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY, NIE GWARANTUJEMY ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ LUB WIARYGODNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI OFEROWANYCH PRZEZ STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH, DO KTÓRYCH ŁĄCZA ZNAJDUJĄ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB JAKIEJKOLWIEK WITRYNY LUB FUNKCJI, DO KTÓREJ ŁĄCZA ZNAJDUJĄ SIĘ W JAKIMKOLWIEK BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE. NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKIEJKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY TOBĄ A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG.

PROFESJONALNE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Witryna nie może i nie zawiera porad prawnych. Informacje prawne są podawane wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych i edukacyjnych i nie zastępują profesjonalnej porady. W związku z tym, przed podjęciem jakichkolwiek działań w oparciu o takie informacje, zachęcamy do skonsultowania się z odpowiednimi specjalistami. Nie udzielamy żadnych porad prawnych. KORZYSTANIE LUB POLEGANIE NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH ZAWARTYCH W WITRYNIE ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DLA PARTNERÓW

Witryna może zawierać linki do stron partnerskich, a my otrzymujemy prowizję partnerską za wszelkie zakupy dokonane przez Ciebie na stronie partnerskiej za pomocą takich linków.

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE REFERENCJI

Witryna może zawierać referencje użytkowników naszych produktów i / lub usług. Te referencje odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia i opinie takich użytkowników. Jednak doświadczenia są osobiste dla tych konkretnych użytkowników i niekoniecznie muszą być reprezentatywne dla wszystkich użytkowników naszych produktów i / lub usług. Nie twierdzimy i nie powinieneś zakładać, że wszyscy użytkownicy będą mieli takie same doświadczenia. TWOJE INDYWIDUALNE WYNIKI MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ.

Opinie na Stronie są przesyłane w różnych formach, takich jak tekst, audio i / lub wideo, i są przez nas sprawdzane przed opublikowaniem.

Poglądy i opinie zawarte w opiniach należą wyłącznie do indywidualnego użytkownika i nie odzwierciedlają naszych poglądów i opinii. Nie jesteśmy powiązani z użytkownikami, którzy dostarczają referencje, a użytkownicy nie otrzymują wynagrodzenia ani w inny sposób wynagradzani za swoje referencje.

Lokalizacja adresu:

Mieszka I 11, 86-300 Grudziądz, Polska

Adres e-mail:

[email protected]
© 2024 Sekrety doskonałości kulinarnej: wpływ temperatury na smak i konsystencję potraw.